หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่ต้าน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแม่ต้านตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าสองยาง ซึ่งเดิมอำเภอท่าสองยางเป็นกิ่งอำเภออยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทำการกิ่งอำเภอในขณะนั้นตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านท่าสองยาง ตำบลท่าสองยาง หรือที่เรียกว่า “บ้านแม่เมยหรือบ้านแม่ตะวอ” พ.ศ. 2491 กิ่งอำเภอท่าสองยางได้โอนมาขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของแม่สอด จังหวัดตาก และย้ายที่ทำการ
กิ่งอำเภอมาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ต้าน ตำบลแม่ต้าน พ.ศ. 2501 กิ่งอำเภอท่าสองยางได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ “อำเภอท่าสองยาง” อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดตาก พ.ศ.2525
ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปอยู่ถนนประสิทธิ์ศึกษา หมู่ที่ 1
เทศบาลตำบลแม่ต้านเดิมได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลแม่ต้าน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 7 มกราคม 2500 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง และได้ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลแม่ต้าน ในปี พ.ศ. 2542 เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ย้ายสำนักงานไปอยู่เลขที่ 447 หมู่ 2 ซอยประปาใหม่ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 และในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2555
ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ต้านแห่งใหม่ เลขที่ 333 หมู่ที่ 2 บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดิน 105 (สายแม่สอด-แม่สะเรียง) ถึงปัจจุบัน
 
 
 
เทศบาลตำบลแม่ต้านตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,718.75 ไร่ โดยมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดตากตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 เป็นระยะทาง 173 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอแม่สอด ระยะทาง 83 กิโลเมตร
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน และทางหลวงหมายเลข 105
  ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำเมย (เขตแบ่งชายแดนประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์)  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำเมย และเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ลำห้วยแม่ต้าน และเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน  
 
 
 
 
 
 
 
สภาพพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบสูงเชิงเขา มีที่ราบเล็กน้อยตาม
ริมแม่น้ำ และตามหุบ เขาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
ภูเขา มีเทือกเขาถนนธงชัย ทอดยาวจากเหนือจดใต้
แม่น้ำ แม่น้ำเมย กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า
 
 
   
เนื่องจากเขตเทศบาลตำบลแม่ต้าน ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย และอยู่ในร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามันพัดผ่าน ทำให้ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน จึงทำให้ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลโดยทั่วไป มีสภาพอากาศเย็นสบาย สภาพอากาศประกอบด้วย 3 ฤดู

ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม

ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม - เมษายน
 
 
 
เกษตรกรรม
มีการกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยเฉพาะการทำไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชผักผสมผสาน พืชผักทุกชนิดในพื้นที่เกษตรพื้นที่เดียวกัน มีการปลูกผักสวนครัว ผลไม้ เอาไว้บริโภคในครัวเรือนบ้าง
 
พืชที่สำคัญในพื้นที่

ข้าว โดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นเมือง

พืชผักในระบบไร่หมุนเวียน เช่น ฟักเขียว แตงดอย เผือก มัน ฟักทอง ต้นหอม ผักชี ฯลฯ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่

มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น
การประมง
เทศบาลตำบลแม่ต้านมีพื้นที่ติดแม่น้ำเมยกั้นระหว่างประเทศไทย ดังนั้น การประมงในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ต้าน จึงเป็นการประมงน้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำน้ำเมยและ ลำห้วยแม่ต้าน ห้วยแม่โพธิ์
การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ต้าน พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย การทำปศุสัตว์ การเลี้ยงเชิงพาณิชย์มีน้อยอยู่นอกเขตเทศบาล สัตว์เลี้ยง ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่ และมีการในบางครัวเรือน
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,976 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,961 คน คิดเป็นร้อยละ 49.32

หญิง จำนวน 2,015 คน คิดเป็นร้อยละ 50.68
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,39 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,445.82 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  0   แม่ต้าน 591 558 1,149 5  
1   แม่ต้าน 633 690 1,323 723
  2   ลำร้อง 737 767 1,504 664  
    รวม 1,961 2,015 3,976 1,392
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 10,412,118 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10