ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล แม่ต้าน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 22 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256255,892108,86977,704128,601196,174143,227125,76691,39976,37375,95959,345-1,139,309
ยอดยกมาตั้งแต่ 7 ก.พ. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2561   56,589
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,195,898
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี