หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยเหตุวาตภัย  30 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  15 มิ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  20 พ.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  20 พ.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราชกิจจานุเบกษา  18 พ.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน ในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ต้าน  15 เม.ย. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อขอจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499  15 เม.ย. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ต้าน  15 เม.ย. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนารับรองหนังสือการเกิด เพื่อการสมัครเข้าเรียน การรับย้ายเข้า/ย้ายออกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต้าน  15 เม.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ต้าน  15 เม.ย. 2563 17
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 1,845,160 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10