หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่ต้าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง_พ.ศ.-2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 74  
 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 49  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 73  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
รวมกฎหมาย / ประกาศ / ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่ที่เกี่ยวข้อง [ 7 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 68  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 92  
 
พระราชบัญญัตื การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 95  
 
พระราชบัญญัตื ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
พระราชบัญญัตืข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 91  
 
พระราชบัญญัตื ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 91  
 
พระราชบัญญัตืเทศบาล พ.ศ.2496 [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 120  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 11,610,588 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10