หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่ต้าน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
 
 
 
 
ประชาชนในชุมชนแม่ต้าน มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือพุทธศาสนา คริสต์ อิสลาม และความเชื่อตามจารีตประเพณี มีการกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด มีเส้นทางหลักการคมนาคมเชื่อมต่อกับทางหลวง สาย105 สายแม่สอด - แม่สะเรียง
 
 
ประชาชนโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธศาสนา คริสต์ อิสลาม และความเชื่อตามจารีตประเพณี
 
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลแม่ต้านมีการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาปลาย โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนของเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวัดตาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและเรียนรู้ตามอัธยาศัย วิทยาลัยชุมชนตาก (วชช.ตาก)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต้านหมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านแม่ต้าน)

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) หมู่ที่ 1 (ชุมชนบ้านแม่ต้าน)

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม หมู่ที่ 2 (ชุมชนบ้านลำร้อง)

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก
 
 
ประเพณีสำคัญในรอบปีเป็นสังคมที่กลุ่มคนนับถือความเชื่อแบบดั้งเดิม หรือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนับถือความเชื่อดังกล่าว
นำไปสู่การกำหนดรูปแบบของพิธีกรรม ระบบความเชื่อ โลกทัศน์
ค่านิยม วิธีการปฏิบัติตน

งานประเพณีและงานประจำปีที่สำคัญได้แก่

งานปีใหม่ไทย

งานสงกรานต์

งานทำบุญศาลหลักเมืองสงเคราะห์บ้านเคราะห์เมือง

งานนมัสการเจ้าพ่อโมกขละ

งานนมัสการพระธาตุห้วยลึก

งานนมัสการพระธาตุดอยพรหมนิมิตวัดแม่ต้านเหนือ

งานไหว้สาพระธาตุวัดอรัญวาส

งานหล่อเทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีออกพรรษา

งานลอยกระทง
 
 
 
โรงพยาบาลประจำอำเภอท่าสองยาง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ( ขนาด 60 เตียง )
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง จำนวน 1 แห่ง
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 10,412,241 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10