หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 
   
 
 
 
 


 
นายธเนศ เลิศวิลัย
รองปลัด ทต. รักษาราชการแทนปลัด
ปฎิบัติหน้าที่นายก ทต.แม่ต้าน


 
นายธเนศ เลิศวิลัย
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ต้าน
 
 


 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


น.ส.จันทร์เพ็ญ ทองประดับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายศรายุทธ พินมาศ
พนักงานประจำรถขยะ