หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่ต้าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

การวางและจัดทำผังเมือง

การจัดให้มีระบบประปาที่สะอาดและทั่วถึงทุกหลังคาเรือน
 
 
 
งานส่งเสริมอาชีพ

เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

ฝึกอบรมอาชีพ

การพัฒนาอาชีพ

จัดหา/ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ, ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน
งานสวัสดิการสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
งานนันทนาการ

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา

จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรมทางด้านนันทนาการ
การศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์และกิจกรรมทางการศึกษา

พัฒนาห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชน

พัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ก่อนวัยเรียน (ศพด.)
การสาธารณสุข

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ

การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดระเบียบที่อยู่อาศัย
 
 
 

สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

การจัดระเบียบและการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบก

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและรณรงค์การรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะ
 
 
 

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 
 
 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพบุคคล

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆและประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนารายได้
 
 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีของสังคม

ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย
 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนผู้เข้าชม 11,611,006 เริ่มนับ 7 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10