หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ต้านมีหน่วยบริการไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าสองยาง มีที่ทำการอยู่ถนนศรีวัฒนาในเขตเทศบาล โดยเริ่มการให้บริการเมื่อต้นปี พ.ศ.2532 ซึ่งการรับกระแส ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,071 ครัวเรือน

ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 250 จุด
   
 
 
เทศบาลเป็นเจ้าของกิจการประปา โดยอาศัยผลิตน้ำจากน้ำผิวดิน

ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 1,077 ครัวเรือน

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาแม่น้ำเมย

ปริมาณน้ำประปาที่ให้บริการ จำนวน 50 ลบ.ม/วัน
 
 
 
เทศบาลเป็นเจ้าของกิจการประปา โดยอาศัยผลิตน้ำจากน้ำผิวดิน

ระบบการสื่อสารในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ต้าน มีระบบโทรศัพท์เครือข่ายสัญญาณมือถือ ระบบ AIS TRUE และมีเครือข่ายโทรศัพท์ของระบบ TOT CAT

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำอำเภอท่าสองยาง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 (ชุมชนบ้านลำร้อง)
 
 

ร้านอาหาร จำนวน 10 แห่ง

ที่พัก จำนวน 3 แห่ง

ปั๊มน้ำ จำนวน 3 แห่ง